Fritidsklubben (år 2-6)

En dag på fritids

Kl. 07:00 Fritids öppnar
Kl. 07:30 Frukost serveras
Kl. 08:30 Skolan börjar

När skolan slutar så öppnar fritids.

Fri lek / planerad aktivitet.
C:a kl. 14:15 Mellanmål. Tiden kan skifta lite beroende på när barnen slutar skolan.
Efter mellanmålet har vi innelek/utelek/planerad aktivitet.
Ca kl 16:30 Serverar vi frukt och går över till Fritidskammaren som vi använder som stängningsavdelning.
Kl. 17.30 Fritids stänger

Veckans pyssel

Tanken med veckans pyssel är att erbjuda barnen något att göra samt öva finmotoriken. Ytterligare ett syfte med veckans pyssel är att väcka fantasin och skaparglädjen. Veckans pyssel är frivilligt och finns tillgängligt under hela veckan. Pysslet presenteras på måndagar.

Mellanmål

Mellanmål är ämnat att vara en lugn stund för barnen att sitta ner och samtala med varandra samt att träna sitt bordskick. Vi är noga med att följa samma rutiner vid mellanmålet för att det ska ge trygghet.

Fritidsgympa

Syftet med fritidsgympa är att erbjuda barnen tillfälle att röra på sig och ha roligt tillsammans samtidigt som det gynnar det sociala klimatet. Barnen har möjlighet att påverka fritidsgympans innehåll då de är med och bestämmer en del aktiviteter som genomförs. Fritidsklubben har egen fritidsgympa.

Värdegrundssamling

Vi jobbar regelbundet med värdegrunden. Vi leker lekar, pratar om hur man är en bra kompis, utanförskap, kärlek och andra känslor.

Övriga aktiviteter

Varje vecka har vi också olika spontana aktiviteter som att spela spel, pingis och andra roliga saker som vi och barnen kommer på.

Naturrutan

En av det styrda aktiviteter vi erbjuder är naturrutan. Tanken med denna aktivitet är att barnen ska få möjlighet att samarbeta, skaffa sig enklare färdigheter inom friluftsliv och få en kännedom om närområdet. Naturrutan är klassindelad för att göra grupperna mindre och aktiviteten mer anpassad för de olika åldrarna, men alla får göra samma aktivitet.

Fritidsklubben (år 2-6)

Margareta J. - Fritidsklubben & lärare tyska.

Margareta J.
Fritidsklubben & lärare tyska.

Fredrik H. Lärare spanska & fritids

Fredrik H.
Lärare spanska & fritids

Sanjay J.
Fritids & resurs

Facebook
Facebook
YouTube
INSTAGRAM
Google+
Google+
http://sprakskolan.com/skolan/fritidsklubben/
Twitter
LinkedIn