Information kring Coronavirus/Covid-19

Covid -19 sprids fortfarande även om du själv inte blir sjuk kan de i din närhet bli allvarligt sjuka.

Alla har ett ansvar att skydda sig själva och andra mot covid-19. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber och hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. Det gäller även efter ett negativt självtest. Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har ett gott allmäntillstånd. Vissa symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Undervisning ska bedrivas på plats

Tidigare under pandemin var det möjligt för huvudmän att erbjuda elever fjärr- eller distansundervisning med stöd av den tillfälliga förordningen (2020:115). Den möjligheten togs bort den 1 april 2022. Eventuell frånvaro bland elever och personal ska därför från detta datum behandlas på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar, och all undervisning ska bedrivas på plats. Förordningen har i sin helhet upphört att gälla från och med den 1 augusti 2022. Det innebär till exempel att andra åtgärder som förlängning av läsår, undervisning på helger mm. inte längre är möjliga att vidta.

Stanna hemma om du är sjuk
Tvätta händerna

Mer information om Corona/Covid-19

Tvätta händerna minst 20 sekunder!