Information about the Coronavirus/Covid-19

Rekommendationer från FHM 2020-09-01, kompletterad 2020-11-24

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter

Vid negativt provsvar:
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.
Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar:
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar ligger som för vuxna ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården men delar av smittspårningen kan överlämnas till vårdnadshavare genom en egenvårdsbedömning om detta bedöms som ändamålsenligt.
Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

När det finns en medlem i den familj man bor ihop med som är positiv för covid-19 så ska hela familjen/alla som bor där stanna hemma från arbete och skola/förskola oavsett ålder
Grundregeln är att man är hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum.

Om någon mer i familjen blir sjuk med symtom som vid covid-19 så rekommenderas provtagning
Barn 0-5 år provtas bara efter bedömning av läkare, barn 6-12 år provtas i Umeå med stöd av vårdpersonal på Hälsocentralerna, i övriga kommuner via provtagningsstationera/HC (se 1177), barn 13-år och uppåt kan provtas via egentest.

Om inget prov tagits:
Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Advice from Folkhälsomyndigheten (FHM) on how to avoid infecting yourself and others:

 • Stay at home if you feel unwell with cold symptoms, even with mild symptoms.
 • Wash your hands often with soap and hot water, for at least 20 seconds.
 • Keep your distance from others both indoors and outdoors.
 • Cough or sneeze into your elbow or a paper tissue.
 • Refrain from parties and other social gatherings.

At Språkskolan we follow the advice from FHM regarding indoor environment and social activities:

 • We follow the advice from FHM on how to avoid spreading the virus.
 • We increase the distance between the seats in the classrooms, the canteen and in other spaces when possible.
 • We avoid as far as possible large gatherings of children and pupils.
 • VWe minimize the number of activities that gathers many people, for example Open House, parent-teacher meetings and music shows for pupils and parents.
 • Most breaks will be spent outdoors. Our after school-care is mostly held outdoors and certain lessons can also be held outdoors
 • We avoid as far as possible activities that include close contact between adults and pupils, and between pupils, in elementary school. This does not necessarily apply to contact between staff members and children with special needs.
 • After the school day, we encourage the guardians to pick up their children outdoors and we offer them to call the staff at our after school-care so the staff can bring the pupils outdoors if they are indoors at the time of their guardians’ arrival.
 • Visits to the school nurse, the school doctor, the counselor and the principle will be booked with plenty of time space in between to avoid unnecessary contact between guardians.
Tvätta händerna minst 20 sekunder!