Fritids

Vi har två fritidsavdelningar på Språkskolan. Fritidskammaren, där eleverna i förskoleklass och årskurs 1 går, och Fritidsklubben, där barnen i årskurs 2-6 går.

Fritidskammarens fritidsavdelning fungerar som öppnings- och stängningsavdelning. Det innebär att alla fritidsbarn är på Fritidskammaren innan skolan börjar (7.00-skolstart). Efter skolan går barnen till respektive fritidsavdelning. Kl 16.30 går Fritidsklubbens barn till Fritidskammaren. Där är vi till fritids stänger för dagen.

Våra öppettider är mellan 7:00 och 17:30. Om ni som föräldrar har andra behov p.g.a. era arbetstider så kan ni ansöka om utökade tider mellan 6:30 och 18:30 via särskild blankett.

Under sommaren har vi stängt 4 veckor. Under denna period samarbetar vi med de kommunala, sommaröppna, fritidsverksamheterna.

Om du som förälder har andra behov utöver våra ordinarie öppettider kontakta då rektor AnnBritt.

Fritidsklubben (år 2-6)

Margareta J.
Tyska & fritids

Sanjay J.
Resurs & fritids

Sara D. Fritids

Sara D.
Fritids

Fritidskammaren (år F-1)

Kristoffer P.
Idrott, resurs & fritids

Johan C.
Idrott, resurs & fritids

Oscar M. Fritids

Oscar M.
Fritids

Maria L.
Fritids