Fritidskammaren (år F-1)

En dag på fritids

Kl. 7.00 Fritids öppnar
Kl. 7.30 Frukost serveras
Kl. 8.30 Skolan börjar

När skolan slutar börjar fritids.

Kl.13.30 Samling
Kl.13.45 Mellanmål. Efter mellanmålet har vi oftast utevistelse eller annan planerad aktivitet.
Kl. 16.30 Fruktstund
Kl. 17.30 Fritids stänger

Veckans pyssel

Tanken med veckans pyssel är att erbjuda barnen något att göra samt öva finmotoriken. Ytterligare ett syfte med veckans pyssel är att väcka fantasin och skaparglädjen. Veckans pyssel är frivilligt och finns tillgängligt under hela veckan.

Utevistelse/utelek

Vi är ute varje dag. Det gör vi för att barnen ska få frisk luft och göra av med lite energi. Vi har också planerade aktiviteter ute som till exempel springlekar och samarbetsövningar.

Samling/värdegrund/drama/musik/sagor

Syftet med samlingen är att få en tydlig start på fritids, kunna se och uppmärksamma alla barn och att informera vad som händer under dagen och under veckan. En gång i veckan har vi värdegrundssamling. Då pratar vi om hur man är en bra kompis, diskuterar etik och moral m.m. Vi kommer också ha samlingar med sång, högläsning och drama.

Mellanmål

Mellanmål är ämnat att vara en lugn stund för barnen att sitta ner och samtala med varandra samt att träna sitt bordskick. Vi är noga med att följa samma rutiner vid mellanmålet för att det ska ge trygghet.

Läxläsning

Frivillig läxläsning erbjuds en timme en gång per vecka. Under den tiden finns en av skolans lärare tillgänglig i ett klassrum där det ska vara tyst och lugnt.

Fritidskammaren (år F-1)

Kristoffer P.
Idrott, resurs & fritids

Johan C.
Idrott, resurs & fritids

Oscar M. Fritids

Oscar M.
Fritids

Maria L.
Fritids