Fritidsklubben (år 2-6)

En dag på fritids

Kl. 07:00 Fritids öppnar
Kl. 07:30 Frukost serveras
Kl. 08:10 Skolan börjar (åk 3-6)
Kl. 08:30 Skolan börjar (åk 2)

När skolan slutar så öppnar fritids.

Fri lek / planerad aktivitet.
C:a kl. 14:15 Mellanmål. Tiden kan skifta lite beroende på när barnen slutar skolan.
Efter mellanmålet har vi innelek/utelek/planerad aktivitet.
Ca kl 16:30 Serverar vi frukt och går över till Fritidskammaren som vi använder som stängningsavdelning.
Kl. 17.30 Fritids stänger

Veckans pyssel

Tanken med veckans pyssel är att erbjuda barnen något att göra samt öva finmotoriken. Ytterligare ett syfte med veckans pyssel är att väcka fantasin och skaparglädjen. Veckans pyssel är frivilligt och presenteras på måndagar.

Mellanmål

Mellanmål är ämnat att vara en lugn stund för barnen att sitta ner och samtala med varandra samt att träna sitt bordskick. Vi är noga med att följa samma rutiner vid mellanmålet för att det ska ge trygghet.

Övriga aktiviteter

Varje vecka har vi också olika spontana aktiviteter som att spela spel, pingis och andra roliga saker som vi och barnen kommer på.

Fritidsklubben (år 2-6)

Margareta J.
Tyska & fritids

Sanjay J.
Resurs & fritids

Sara D. Fritids

Sara D.
Fritids