Språkskolans Idrottsförening

Skolidrott är en fysisk aktivitet för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra

Föreningen bildades i april 2004 med syfte att främja idrott och rörelse för Språkskolans elever. Vi strävar efter att ge elever en meningsfull fritid och tillfredsställa barnens rörelsebehov via olika aktiviteter. Inte minst vill vi bidra till barnens allsidiga idrottsutveckling som i sin tur utvecklar eleverna positivt såväl fysisk och psykiskt som socialt och kulturellt.

Vår verksamhetsidé

  • Att ge elever möjlighet att prova på olika idrotter och aktiviteter
  • Att låta barnen utöva idrott/fysiska aktiviteter efter egen förmåga
  • Att förbättra elevernas självförtroende och självkänsla
  • Att utveckla gemenskap och samarbetsförmåga mellan barnen som går på skolan
  • Att lära elever ta eget ansvar och utöva ledarskap
  • Att få engagerade och fysiskt aktiva elever

Dessa lärdomar har ungdomarna nytta av hela livet, oavsett vilken bana de väljer senare i livet.

Skolidrottsföreningen – en verklig demokrati i miniatyr
Det mesta i en skolidrottsförening sköts av elever, med stöd av vuxna. Genom skolidrottsföreningen ges ungdomarna möjlighet att ta eget ansvar, de känner delaktighet, får förståelse för både ledarskap och demokrati och en rejäl portion inflytande i något som känns meningsfullt för dem! Skol IF har en representant för varje årskurs som framför elevernas önskemål gällande vilka aktiviteter de vill utföra.