Personal

Vår personal är den viktigaste resurs vi har. Här under listar vi all personal för från skola, förskola och administration.

Ledning

Siv Stenlund
VD & Grundare

AnnBritt W. Sedic’
Rektor

Ingela Larsson
Förskolechef

Elin Jonsson
Bitr. förskolechef

Christer Larsson Styrelseordförande

Pedagogisk personal grundskolan

Pedagogisk personal förskolan

Administrativ personal

Elevhälsa grundskolan