Personal

Vår personal är den viktigaste resurs vi har. Här under listar vi all personal för från skola, förskola och administration.

Ledning

Siv Stenlund
VD & Grundare
CEO & founder

AnnBritt W. Sedic’
Rektor grundskola
School Principal

Ingela Larsson
Rektor förskola
Preschool Principal

Elin Jonsson, bitr. rektor förskola

Elin Jonsson
Bitr. rektor förskola
Ass. Preschool Principal

Pedagogisk personal grundskolan

Pedagogisk personal förskolan

Administrativ personal

Elevhälsa grundskolan