Personal

Vår personal är den viktigaste resurs vi har. Här under listar vi all personal för från skola, förskola och administration.

Ledning

Siv Stenlund
VD & Grundare
CEO & founder

AnnBritt W. Sedic’
Rektor
Principal

Ingela Larsson
Förskolechef
Preschool Director

Elin Jonsson
Bitr. förskolechef
Ass. Preschool Director

Christer Larsson Styrelseordförande
Chairman of Board

Pedagogisk personal grundskolan

Pedagogisk personal förskolan

Administrativ personal

Elevhälsa grundskolan