Språkskolans fritidshem

Vi har två fritidsavdelningar på Språkskolan. Fritidskammaren, där eleverna i förskoleklass och årskurs 1 går, och Fritidsklubben, där barnen i årskurs 2-6 går.
Fritidskammarens fritidsavdelning fungerar som öppnings- och stängningsavdelning. Det innebär att alla fritidsbarn är på Fritidskammaren innan skolan börjar (6:30-skolstart). Efter skolan går barnen till respektive fritidsavdelning. Kl 16:30 går Fritidsklubbens barn till Fritidskammaren. Där är vi till fritids stänger för dagen.

Våra öppettider är mellan 6:30 och 17:30. Om ni som föräldrar har andra behov p.g.a. era arbetstider så kan ni ansöka om utökad tid till 18:30 via särskild blankett.
Under sommaren har vi stängt 4 veckor. Om behov finns av fritids under denna period kan man ansöka om plats. Observera dock att vi då köper tjänsten i den kommunala sommarverksamheten. Giltiga arbetsintyg krävs för båda vårdnadshavare om man har gemensam/delad vårdnad. Ansökan görs i särskild blankett och lämnas till rektor.

Ansökan och uppsägning

För att ansöka om fritidsplats behöver eleven vara inskriven i förskoleklass eller årskurs 1-6 på Språkskolan.

Ansökan och uppsägning sker via Umeå kommuns formulär om fritidsplacering.

Läs mer om Fritidskammaren (år F-1)

Läs mer om Fritidsklubben (år 2-6)

Sommarfritids

 

Personal fritidskammaren

Kristoffer P. Fritidskammaren

Kristoffer P.
Fritidskammaren

Maria L. Resurs

Maria L.
Fritidskammaren

Jenny N.

Jenny N.
Fritidskammaren

Elisabeth L. Lärare förskoleklass

Elisabeth L.
Fritidskammaren

Albin B. H.

Katarina M.
Fritidskammaren

 

Personal fritidsklubben

Margareta J.
Fritidsklubben

Alfred G.
Fritidsklubben

Fredrik H.
Fritidsklubben

Albin B. H.

Albin B. H.
Fritidsklubben