FAQ – Frågor och svar

 • Vi har sökt till förskoleklass, när får vi veta om vi fått plats?

  Vi startar antagningsprocessen i oktober och går då först igenom de förturer som ges från Språkförskolan. Därefter erbjuder vi platser i turordning till övriga sökande. När antagningsprocessen är avklarad skickar vi ut köplaceringar, i spann om 10 platser, för de som inte fått plats.

 • Hur ansöker/säger jag upp min plats på fritids?

  För att ansöka om fritidsplats behöver eleven vara inskriven i förskoleklass eller årskurs 1-6 på Språkskolan.

  Ansökan och uppsägning sker via Umeå kommuns formulär om fritidsplacering.

  Ansök eller säg upp fritidsplats!

 • Hur säger jag upp min plats i grundskolan?

  Blankett för uppsägning av plats finns under Filer & länkar i Schoolsoft.

 • Hur säger jag upp min plats i förskolan?
 • Var hittar jag Safe Exam Browser?

  Safe Exam Browser hittar du på Exam.net’s supportsida: support.exam.net/#/sv/seb

 • Hur ansöker jag om modersmål?

  Modersmål ansöker du om på blankett som finns i Schoolsoft, längst ner i vänstermenyn, under Filer & länkar.

  Undervsiningen genomförs av Kompetenscentrum för flerspråkighet hos Umeå kommun och regler för modersmålsundervisning är som följer:

  Modersmålsundervisning erbjuds från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor på Språkskolan beviljar utifrån skollagens krav.

  Enligt skollagen (kap 10, 7§) har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om:
  – minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  – eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  – eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.

  För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

  Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål om än det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grundläggande kunskaper gäller.

  För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på grundläggande kunskaper. Det krävs inte heller fem elever för att undervisningen ska starta.

  Modersmålsundervisning bedrivs i grupp motsvarande 60 minuter per vecka. För elever som läser ett nationellt minoritetsspråk erbjuds 120 minuter per vecka.

  Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebär att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen i enlighet med Umeå kommuns regler för skolresor.

  När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro ska rapporteras enligt gällande rutiner.

  Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Umeå kommun under förutsättning att hemkommunen betalar

 • Var hittar jag blanketter?

  Blanketter finns i Schoolsoft, längst ner i vänstermenyn, under Filer & länkar.
  Där hittar du bland annat blanketter för
  – Busskort
  – Modersmål
  – Specialkost
  – Sommarfritids
  + många fler…

 • Jag kan inte logga in i Schoolsoft-appen efter att jag fått ett nytt lösenord

  Första gången du loggar in med ett nytt, tillfälligt, lösenord behöver du logga in via en webbläsare där du får byta till ett eget lösenord. Sen kan du logga in i appen med ditt nya lösenord.

 • Kan jag få busskort för länstrafiken?

  Bor du utanför Umeå och har längre än 4 km (årskurs 4-9) respektive 3 km (årskurs F-3) till närmaste kommunal skola ska du i första hand söka skolskjuts på Umeå kommuns webbsida. Bor du närmare en kommunal skola än avstånden ovan kan du ansöka om kontantstöd via blanketten Busskortsansökan som finns i Schoolsoft under Filer & länkar > Blanketter.

 • Hur ansöker jag om busskort/kontantstöd?

  Ansökan görs på blanketten  som finns att ladda ner i Schoolsoft under Filer & länkar > Blanketter. Ansökan görs inför varje läsår men blanketten kan lämnas in när som helst under läsåret.

 • Hur ofta måste jag logga in i Schoolsoft?

  Eftersom all information skickas ut via Schoolsoft rekommenderar vi att man har Schoolsofts app installerad på sin telefon så att man får en notis varje gång viktiga nyheter och meddelanden publiceras.

 • Hur återställer jag mitt Schoolsoft-lösenord?

  På inloggningssidan finns länken “Behöver du hjälp med inloggningen?“. På den sidan kan du genom att ange ditt användarnamn och e-postadress få ett nytt tillfälligt lösenord skickat till din e-postadress.

 • Vad har jag för Schoolsoft-användarnamn?

  Har du glömt ditt användarnamn så består det oftast av de första två bokstäverna i ditt/ditt barns förnamn och efternamn, t.ex. Anna Bengtsson blir anbe.