Språkskolan – Grundskolan för alla mellan 6-15 år med fokus på språk och kommunikation

För alla

Språkskolan är öppen för alla. Den är politiskt och religiöst obunden, avgiftsfri, godkänd av Skolverket. Vi följer den nationella läroplanen och har inom de givna ramarna valt att lägga mer tid på språk, kommunikation och NO-ämnen.

Språkprofilering

Svenska är grunden i undervisningen, att tillägna sig det svenska språket är av högsta prioritet. Gällande undervisning i främmande språk ligger tonvikten på engelska där vi har 60-minuterslektioner flera gånger i veckan redan från 6-års. Vi har även en språktimme i veckan med tyska, franska eller spanska där språken varvas läsårsvis.

Vår vision

Språk är viktigt! Förutom svenskan erbjuds engelska, tyska, franska och spanska som särskilda lektioner.
Mer tid åt matematik och naturvetenskap. Att experimentera och laborera är viktigt.
Bild musik och rörelse är naturliga inslag i alla ämnen för att ge barnen olika uttrycksmöjligheter i sin kommunikation med andra.

Individanpassning

Undervisningen anpassas efter varje elev, deras kunskaper, bakgrund och behov. Vi skapar en individuell utvecklingsplan för varje elev som följs upp och omarbetas varje termin tillsammans med föräldrar och barn.

Social träning

På Språkskolan lägger vi stor vikt vid att alla elever ska trivas och ha en plats i gruppen. Därför arbetar samtliga klasser med ämnet Livskunskap en gång i veckan. Om konflikter uppstår ser vi till att reda ut dem så att alla ser sin roll i det som inträffat. På Språkskolan bedriver vi även fadderverksamhet för att stärka upplevelsen av skolgården som en trygg plats för alla.

Temainriktat arbetssätt

I ämnena samhällskunskap och naturvetenskap arbetar lärarna i arbetslag med temainriktat arbetssätt. Läs mer om våra olika teman under fliken ”Schema”. Kontinuerliga utvärderingar görs både i elevgruppen och i arbetslaget efter varje avslutad temaperiod.

Vår organisation och ledning

Vår skolas huvudman är Språkskolan i Umeå ek för. Skolan drivs utan vinstintresse. Eventuellt överskott återförs direkt till verksamheten.

Ledarskapet är fördelat på skolans rektor, som är pedagogisk ledare, och Språkskolans VD, som ansvarar för det administrativa ledarskapet. De båda svarar tillsammans för att verksamheten utvecklas, att målen uppnås samt att resurserna används på ett effektivt sätt.

Rektor leder verksamheten och ansvarar för att de nationella målen och vår skolplans intentioner uppnås.

I skolans styrelse finns personal från både förskolan och grundskolan representerade.

På gång

Föräldramöte i blivande förskoleklassen

Den 23/5 välkomnar vi föräldrarna i vår blivande förskoleklass till ett föräldramöte med information om höstterminens skolstart. Inbjudan har skickats med post tillsammans med div. information och blanketter.

Tack alla besökare!

Tack till alla som besökte oss under tisdagskvällens öppna hus på Språkskolan. Nästa gång är det förskolans tur att öppna upp sina dörrar för besökare. Mer information kommer inom kort.

Veckans matsedel

Lunch Menu 1v

Tisdag 21 / 5
Pasta med ost & korvsås
Onsdag 22 / 5
Stekt fisk med citrus, potatis & kall sås
Torsdag 23 / 5
Ugnspannkaka , sylt och hummus
Fredag 24 / 5
Persisk linsgryta med kokos, ris

Fler dagar