Språk

Språkskolan har en unik profil. Förutom svenska som undervisningsspråk ger vi eleverna mycket goda kunskaper i engelska. De läser också tyska, franska eller spanska på nybörjar- eller fortsättningsnivå.

Kommunikation

Att öva sig i kommunikation och att höja sitt självförtroende tycker vi är viktigt. Därför tränar eleverna sig i att uttrycka sig på olika sätt. Alla ges möjlighet att uttrycka sig och att också uppmuntra varandra att våga göra detsamma, i en trygg och tillåtande miljö.
Innan jullovet deltar skolans elever i en show. Här får man uttrycka sig på ett kreativt sätt och öva på att uppträda inför en publik.

Varierande inlärningssätt

Båda hjärnhalvorna ska stimuleras och leda till ett roligare och mer effektivt lärande. Vi arbetar därför både praktiskt och teoretiskt genom att laborera, experimentera och analysera. Vi gör studiebesök ute i samhället, har gästföreläsare och samarbetar med universitetet.
Skolan driver också egna projekt, så som Mediekommunikation med bild, ljud, foto, film och Robotprogrammering där Språkskolan som första och enda grundskola i landet har en egen utbildningsrobot och ett samarbete med företag och industrier i Västerbotten. Vi är också med i ett EU-projekt där vi har utbyte med skolor i andra länder.

NO

Förutom språk, media och kommunikation lägger vi också fokus på NO-ämnen, där vi har ett laborativt arbetssätt för att stimulera elevens intresse!

Vision

På Språkskolan vill vi låta eleverna utvecklas till självständiga människor med en god självbild och som kan och vågar kommunicera med sina medmänniskor på ett meningsfullt sätt. Vi vill fungera som en språngbräda för våra elever så att de kan utnyttja framtidens alla möjligheter.

Framtiden

Språk- och mediakunskaperna som eleven får hos oss ger en viktig grund inför fortsatta studier på gymnasium och högskola. Elever som har läst moderna språk på högstadiet får dessutom extra poäng i sin ansökan till gymnasiet.

Internationella projekt

Språkskolan har deltagit i olika EU-projekt för, bland annat, barns välmående. Vi samarbetar också med andra europeiska skolor genom olika projekt och utbyten.

Eget kök

Vi tror att näringsrik och god mat ger friskare och gladare elever som har ork att gå en hel dag i skolan. Med eget tillagningskök får vi möjlighet till ursprungskontroll och vi väljer att prioritera lokala och ekologiska livsmedel.

Fina lokaler

Språkskolan har flyttat in i fantastiskt fina, nybyggda lokaler på det nya området Marielund. Vi har även en helt ny skolgård som inbjuder till rörelse och utevistelse.

Vi har små klasser, läxläsning, egen elevdator med Office 365 och kommunikationsverktyget Schoolsoft.

Högstadiets lärare

Daniel H. Mentor år 7

Daniel H.
Mentor år 7
Mentor grade 7

Stefan L. Mentor år 7

Stefan L.
Mentor år 7
Mentor grade 7

Jonas F. Mentor år 8

Jonas F.
Mentor år 8
Mentor grade 8

Anna L. Mentor år 8

Anna L.
Mentor år 8
Mentor grade 8

Sandra J. Mentor år 9

Sandra J.
Mentor år 9
Mentor grade 9

Marie L. Mentor år 9

Marie L.
Mentor år 9
Mentor grade 9

Mery O-G. Spanska

Mery O-G.
Spanska
Spanish

Katrin D. Tyska

Katrin D.
Tyska
German

Christian C. V.
Musik
Music

Kerstin S. Textilslöjd

Kerstin S.
Textilslöjd
Textile crafts

Stefan L. Trä- & metalslöjd

Stefan L.
Trä- & metalslöjd
Wooden and metal crafts

Marie L. SV & SO

Marie L.
SV & SO
 Swedish & Social study subjects

Linnéa W. NO & HKK

Linnéa W.
NO & HKK
Science studies & Home and consumer studies

Daniel H. SV & BL

Daniel H.
SV, BL & IDH
Swedish, Art & PE and health

Anna L. EN & IDH

Anna L.
EN & IDH
English & PE and health

Sandra J. FR & EN

Sandra J.
FR & EN
French & English

Jonas F. MA & NO

Jonas F.
MA & NO
Mathematics & Science studies