Språk

Språkskolan har en unik profil. Förutom svenska som undervisningsspråk ger vi eleverna mycket goda kunskaper i engelska. De läser också tyska, franska eller spanska på nybörjar- eller fortsättningsnivå.

Kommunikation

Att öva sig i kommunikation och att höja sitt självförtroende tycker vi är viktigt. Därför tränar eleverna sig i att uttrycka sig på olika sätt. Alla ges möjlighet att uttrycka sig och att också uppmuntra varandra att våga göra detsamma, i en trygg och tillåtande miljö.

Varierande inlärningssätt

Båda hjärnhalvorna ska stimuleras och leda till ett roligare och mer effektivt lärande. Vi arbetar därför både praktiskt och teoretiskt genom att laborera, experimentera och analysera. Vi gör studiebesök ute i samhället, har gästföreläsare och samarbetar med universitetet.

NO

Förutom språk, media och kommunikation lägger vi också fokus på NO-ämnen, där vi har ett laborativt arbetssätt för att stimulera elevens intresse!

Vision

På Språkskolan vill vi låta eleverna utvecklas till självständiga människor med en god självbild och som kan och vågar kommunicera med sina medmänniskor på ett meningsfullt sätt. Vi vill fungera som en språngbräda för våra elever så att de kan utnyttja framtidens alla möjligheter.

Elevhälsa och trygghetsteam

På Språkskolan arbetar rektor, specialpedagog, speciallärare, lärare och elevhälsoteam tillsammans med att ge ledning, stimulans och stöd i undervisningen. ALLA elever ska kunna känna sig trygga i skolan.

Trygghetsteamet har som mål att förebygga, upptäcka och stoppa eventuell kränkande behandling trakaserier och mobbning.

Eget kök

Vi tror att näringsrik och god mat ger friskare och gladare elever som har ork att gå en hel dag i skolan. Med eget tillagningskök får vi möjlighet till ursprungskontroll och vi väljer att prioritera lokala och ekologiska livsmedel.

Fina lokaler

Språkskolan har flyttat in i fantastiskt fina, nybyggda lokaler på det nya området Marielund. Vi har även en helt ny skolgård som inbjuder till rörelse och utevistelse.

Vi har små klasser, läxläsning, egen elevdator med Office 365 och kommunikationsverktyget Schoolsoft.

Framtiden

Språk- och mediakunskaperna som eleven får hos oss ger en viktig grund inför fortsatta studier på gymnasium och högskola.

Högstadiets lärare

Anna Lu.

Anna L.
Mentor år 7
Mentor grade 7

Jonas F.

Jonas F.
Mentor år 7
Mentor grade 7

Gunnilla Å.

Gunilla Å.
Mentor år 8
Mentor grade 8

Johannes F.

Johannes F.
Mentor år 8
Mentor grade 8

Linnéa W. Mentor år 8

Linnéa W.
Mentor år 9
Mentor grade 9

Evelina Ö.

Evelina Ö.
Mentor år 9
Mentor grade 9

Stefan L.

Stefan L.
Mentor år 9
Mentor grade 9

Mery G. O.

Mery G. O.
Spanska
Spanish

Katrin D.

Katrin D.
Tyska
German

Evelina Ö.

Evelina Ö.
Musik
Music

Kerstin S.

Kerstin S.
Textilslöjd
Textile crafts

Gunnilla Å.

Gunilla Å.
FR & EN
French & English

Sanna H.

Sanna H.
Bild
Arts

Olivia K.

Olivia K.
Bild
Arts

Johannes F.

Johannes F.
SO
Social study subjects

Linnéa W. NO & HKK

Linnéa W.
NO & HKK
Science studies & Home and consumer studies

Jonas F.

Jonas F.
MA & NO
Mathematics & Science studies

Marie L.

Marie L.
SV
 Swedish

Stefan L.

Stefan L.
Trä- & metalslöjd
Wooden and metal crafts

Anna Lu.

Anna L.
EN & IDH
English & PE and health