Språken på Språkskolan

Engelska

Barnen börjar redan i förskoleklass med engelska. De har två lekfulla lektioner i veckan. Det innebär att barnen sjunger, lyssnar till musik, gör rörelser, skapar bilder, lär sig rim och ramsor och får en känsla för det engelska språket.

År 1-3 lyssnar eleverna på sagor och berättelser, sjunger sånger, tittar på film, lär sig att läsa och förstå vardagsfraser och ramsor, tränar på att uttrycka sig och ställa frågor på engelska, utökar sitt engelska ordförråd, lär sig skriva enkla ord och fraser. Barnen har engelska två timmar i veckan.

År 4-6 arbetar eleverna med tidningsartiklar, faktatexter, filmer och böcker, de skriver egna texter, tränar att diskutera på engelska, jobbar med tema arbeten och grammatik, gör muntliga redovisningar och spelar teater på engelska. Barnen har engelska tre timmar i veckan.

År 7-9 fördjupas konversationsengelskan genom t.ex. redovisningar och debatter för att stärka och göra språket mer levande.

Spanska, franska och tyska

År 1-3 får eleverna prova på och lära sig grunderna i spanska, tyska och franska i en lekfull och skapande inlärningsmiljö. De har språken en timma i veckan terminsvis och hinner med två terminer av varje språk.

År 4 väljer eleverna ett av dessa språk och fördjupar sig i det på samma vis som de gör med engelskan. År 4-5 har de det valda språket en timma i veckan och år 6-9 har de språket tre timmar i veckan.