Ansökan till Språkförskolan för barn 1-5 år

Rutiner för köhantering vid Språkförskolan

Språkförskolan har en egen kö, där kan en anmäla sitt barn vid vilken ålder som helst efter att barnet blivit folkbokfört och fått ett personnummer. Ansökan görs via formulär på förskolans webbsida och vårdnadshavaren får alltid en bekräftelse via e-post på att ansökan har tagits emot (kontrollera skräppostfilter ifall ingen bekräftelse dykt upp). Det är den sökandes uppgift att hålla ansökan uppdaterad med rätt kontaktuppgifter via de inloggningsuppgifter som följer med bekräftelsebrevet.
Inga köavgifter tas ut.

Barn i kön blir erbjuden plats i turordning efter anmälningsdatum. Barnet står i kön tills hen blir erbjuden en plats eller själv avsäger sig köplatsen. Om en tackat nej till en plats kan en på nytt anmäla sitt barn men hamnar då sist i kön.

Barnet måste vara bosatt inom Umeå kommun för att kunna bli inskriven hos oss. Vid flytt till annan kommun mister barnet sin förskoleplats hos oss.

 

Förtursregler

Förtur ges åt syskon till barn som redan är inskrivna inom Språkförskolan.
Denna förtur ger dock inga garantier för att syskon får plats på samma avdelning eller vid önskat inskrivningsdatum.
Förutsättningen är att det finns plats ledig på samma avdelning vid aktuell tidpunkt.
Med syskon avses helsyskon, halvsyskon och även barn som bor i samma hushåll.

Kö-inloggning

Behöver du göra ändringar eller vill du avsluta din ansökan till Språkförskolan kan du logga in med de uppgifter du fått när ansökan gjordes.

Förtur till förskoleklass?

Viss förtur ges till barn i Språkförskolan som ansöker till Språkskolans förskoleklass.
Läs reglerna här!