Språkförskolan – 6 avdelningar på Marielund/Olofsdal

Vision

På Språkförskolan vill vi låta barnen utvecklas till självständiga människor med en god självbild, som kan och vågar kommunicera med sina medmänniskor på ett meningsfullt sätt.
Vi vill även lägga en solid grund för läs- och skrivinlärning, eftersom forskning visar på att medveten språklig stimulans i förskoleåldern främjar barnets utveckling längre fram i skolåren. Barnen får också ägna sig åt matematik och naturvetenskap på ett lekfullt sätt.

Språk

Ett pass varje morgon ägnas åt de olika profilspråken engelska, franska, spanska och tyska, där barnen kommer i kontakt med dessa länders språk och kultur. De yngsta på 1-2 år har svenska. Effekterna av att införa nya språk i förskoleåldern har bland annat visat sig ha kognitiva fördelar och att den egna språkliga medvetenheten stärks. Detta påverkar också självförtroendet och den egna självbilden på ett positivt sätt.

Kommunikation

Att öva sig i all slags kommunikation och att höja sitt självförtroende tycker vi är viktigt. Mycket fokus läggs på olika inlärnings- och kommunikationsmetoder. Båda hjärnhalvorna ska stimuleras och leda till ett roligare och mer effektivt lärande.

Personal och barngrupp

Personaltätheten är hög, inte mer än 5-6 barn per pedagog och vi arbetar i små grupper delar av dagen för att varje barn ska bli sedd och kunna utvecklas efter sin egen förmåga.

Skapande

Vi tror på det kreativa barnet som utforskar sin omgivning med alla sinnen och med den egna kroppen som verktyg. Ett pass varje eftermiddag ägnas därför åt skapande aktiviteter, där vi arbetar med olika teman och använder oss av varierande inslag av både bild, musik, dans, drama och rörelse.
5-åringarna har ”miniskola” varje vecka där barnen på ett lekfullt sätt arbetar med matematik, NO, bokstäver, läsa/skriva och idrott.
Vi har också utelek både på för- och eftermiddagen varje dag.

Temainriktat arbetssätt

Vi arbetar temainriktat på våra språk- och skapandepass för att barnen ska få en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Varje termin avslutas med en fest, där barnen framför en teater där de olika språken och uttrycksmedlen vävs in.

Eget kök

Vi tror att näringsrik och god mat ger friska och glada barn som har ork att vara en hel dag på förskolan. Med eget tillagningskök får vi möjlighet till ursprungskontroll och vi väljer att prioritera lokala och ekologiska livsmedel.

Nya lokaler

I augusti 2016 flyttade förskolan in i nya lokaler på Skärvstensgatan 8. Där finns det 6 avdelningar i lokaler som är byggda utefter Språkförskolans verksamhet.

Våra avdelningar

Avdelningen Dansaren
Avdelningen Konstnären
Avdelningen Musikanten
Avdelningen Skulptören
Avdelningen Poeten
Avdelningen Fotografen

Ansökan

Intresserade av en plats i Språkförskolan? Skickar in en ansökan så hör vi av oss så fort ledig plats finns.

Veckans matsedel