Ansökan till förskoleklass och grundskolan årskurs 1-9

Rutiner för köhantering vid Språkskolan

Språkskolan har en egen kö, gemensam för förskoleklass och grundskola, där en kan ansöka om plats för sitt barn vid vilken ålder som helst efter att barnet blivit folkbokfört och fått ett personnummer. Ansökan görs via formulär på skolans webbsida och vårdnadshavaren får alltid en bekräftelse via e-post på att ansökan har tagits emot (kontrollera skräppostfilter ifall ingen bekräftelse dykt upp). Det är den sökandes uppgift att hålla ansökan uppdaterad med rätt kontaktuppgifter via de inloggningsuppgifter som följer med bekräftelsebrevet.

Inga köavgifter tas ut.

Barn i kön blir erbjuden plats i turordning efter anmälningsdatum. Barnet står i kö tills det blir erbjuden en plats eller ni själva avsäger er köplatsen, dock längst till det år barnet går ut nionde klass. Om en tackat nej till en plats kan en på nytt anmäla sitt barn men hamnar då sist i kön.

När ett barn har erbjudits en plats i förskoleklass och tackat ja blir det inbjudet till besöksdagar och föräldramöte under vårterminen innan skolstart.

Vid erbjudande om plats i klass 1-9 förmedlas kontakt med klasslärare/mentor för eventuellt besök i klassen och får därefter bestämma sig om att anta platsen eller ej.

Barnet flyttas automatiskt upp ett år i kön om hen inte erbjudits plats under året.

Barnet måste vara bosatt inom Umeå kommun för att kunna bli inskriven hos oss, men undantag kan förekomma under vissa omständigheter.

Vi erbjuder endast plats i förskoleklassen det år barnet fyller 6 år, oavsett vilken tid på året hen är född.

 

Förtursregler

Förtur ges till barn som går på Språkförskolan läsåret innan skolstart. Sista dag för ansökan med förtur är 30:e september.
Därefter sker antagningen efter ansökningsdatum.

Kö-inloggning

Behöver du göra ändringar eller vill du avsluta din ansökan till Språkskolan kan du logga in med de uppgifter du fått när ansökan gjordes.

Efter styrelsebeslut har syskonföturen tagits bort fr.o.m. höstterminen 2020. Detta beslut påverkar ej redan antagna elever.