Ansökan till förskoleklass och grundskolan årskurs 1-9

Rutiner för köhantering vid Språkskolan

Språkskolan har en egen kö, gemensam för förskoleklass och grundskola, där ni kan ansöka om plats för ert barn vid vilken ålder som helst efter att barnet blivit folkbokfört och fått ett svenskt personnummer.

Ansökan görs genom att du som vårdnadshavare skapar ett konto med BankID, importerar dina barn från SPAR (Statens personadressregister) och sedan ställer dem i kö till det år och den klass som önskas.

En fullständig beskrivning av vårdnadshavarkontot och hur köplats skapas hittar ni här.

Det är den sökandes uppgift att hålla ansökan uppdaterad med rätt kontaktuppgifter genom att logga in på sitt konto och ändra ifall det behövs.

Inga köavgifter tas ut.

Barn i kön blir erbjuden plats i turordning efter gällande förtursregler och anmälningsdatum. Barnet står i kö tills det blir erbjuden en plats eller ni själva avsäger er köplatsen, dock längst till det år barnet går ut nionde klass.

När ett barn har erbjudits en plats i förskoleklass och tackat ja blir det inbjudet till besöksdagar och föräldramöte under vårterminen innan skolstart.
Vid erbjudande om plats i klass 1-9 förmedlas kontakt med klasslärare/mentor för eventuellt besök i klassen och får därefter bestämma sig om att anta platsen eller ej.

Barnet flyttas automatiskt upp ett år i kön om hen inte erbjudits plats under året.

Barnet måste vara bosatt inom Umeå kommun för att kunna bli inskriven hos oss, men undantag kan förekomma under vissa omständigheter.

Vi erbjuder endast plats i förskoleklassen det år barnet fyller 6 år, oavsett vilken tid på året hen är född.

Förtursregler

Förtur ges i första hand till barn som går på Språkförskolan läsåret innan skolstart, och i andra hand till barn som har syskon som redan är inskriva på skolan. Sista dag för ansökan med förtur är 30:e september.
Därefter sker antagningen efter ansökningsdatum.

Kö-inloggning

Behöver du göra ändringar eller vill du avsluta din ansökan till Språkskolan kan du logga in med de uppgifter du fått när ansökan gjordes.