Support

Schoolsoft
Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg där du som elev och vårdnadshavare får information om undervisning, resultat m.m.

Microsoft Teams
Vi använder oss av Microsoft Teams vid distansundervisning och utvecklingssamtal. Här får du som vårdnadshavare en guide i hur du ansluter dig till ett möte i Teams.

Wizkid AppWriter
Alla elever på Språkskolan har tillgång till talsyntesen AppWriter som tillägg till webbläsaren Google Chrome. Här hittar du information om hur du installerar och använder tillägget.

NE.se – Uppslagsverk, ordböcker m.m.
Alla datorer som befinner sig på Språkskolans nätverk är automatiskt inloggade på uppslagvsverket NE.se. Vill man även kunna komma åt NE.se hemifrån kan man skapa en personlig inloggning.

ILT Inläsningstjänst
Alla elever på Språkskolan kan logga in på ILT Inläsningstjänst med sitt Microsoft/Office 365-konto och läsa och lyssna på inlästa läromedel och böcker.

Ofta ställda frågor
Frågor och svar gällande Exam.net, busskort, datorer, blanketter m.m. hittar du i vår FAQ (Frequently Asked Questions).