Mellanstadium, år 4-6

Värdegrund

Grunden för ett tillåtande klimat är ordning och reda. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa trygga rutiner och en trygg arbetsmiljö. Varje vecka arbetar vi med vår värdegrund tillsammans med eleverna. Arbetet anpassas efter klassens behov. Trygghetsteamet arbetar aktivt enligt vår Trygghetsplan. Vi är en liten och familjär skola, vilket vi även tror bidrar till trygghet.

Språk

Engelska ges ett stort utrymme i schemat och från åk 4 väljer eleverna också ett av de språk de provat på i lågstadiet; franska, spanska eller tyska. Vi lägger stor vikt vid kommunikation, både muntligt, skriftligt och digitalt.

Kommunikation och digitalt arbete

På mellanstadiet fortsätter vi bygga på elevernas kunskaper från lågstadiet. Vi vill att de ska utveckla sin förmåga att kommunicera på olika sätt och varierar därför undervisningen så mycket som möjligt. Eleverna tränar i olika sammanhang på att göra muntliga framträdanden av olika slag. Datorerna får med stigande ålder ett större utrymme i undervisningen och eleverna får träna sig på att tex skriva texter, öva matematik och programmera.

Nina K.

Nina K.
Klasslärare år 4
Teacher grade 4

Jessica K.

Jessica K.
Klasslärare år 5
Teacher grade 5

Annica R.

Annica R.
Klasslärare år 6
Teacher grade 6

Kristoffer P. Resurs

Kristoffer P.
Resurs
Resource educator

Maria L. Resurs

Maria L.
Resurs
Resource educator

Margareta J. Resurs

Margareta J.
Resurs
Resource educator

Alfred G. Resurs

Alfred G.
Resurs
Resource educator

Fredrik H. Resurs

Fredrik H.
Resurs
Resource educator

Jenny N.
Resurs
Resource educator

Albin B. H.

Albin B. H.
Resurs
Resource educator