Språkskolans förskoleklass – unik i sitt slag!

I vår verksamhet tar vi tillvara på 6-åringens lust och nyfikenhet att lära. Därför rymmer dagarna i förskoleklassen många tillfällen att lära och utveckla språket såväl som lek och annan social träning.

Svenska

Vi arbetar med läs- och skrivförberedande material, bokstavsträning och språklekar enligt Bornholmsmodellen. Vi tränar språkljud och språkbyggnad (rim, meningar, ord, stavelser och ljud).

Mycket engelska på ett lekfullt sätt

De har två lektioner i veckan då barnen på ett lekfullt sätt lär sig ord och meningar på engelska, genom att sjunga, leka, lyssna till berättelser, lära sig rim och ramsor, öva sig i att prata enkla meningar, och får på så sätt en grund i det engelska språket.

Matematik

Vi lägger grunden för matematisk förståelse och lär oss de grundläggande matematiska begreppen. Vi övar kommunikation, reflektion och taluppfattning.

Idrott med lek och rörelse

Inomhusidrott i form av lekar och bollspel där vi tränar motorik men också att lyssna och kunna anpassa sig till lekens regler. Utomhusidrott då vi t.ex. provar på skidåkning, skridskor och brännboll.

Exempel på schema för förskoleklassen.

Värdegrund och social träning

Varje vecka har vi lekar och övningar för att stärka gruppen och ge barnen verktyg att förhålla sig till varandra på ett bra sätt.

Samling

Vi tittar i almanackan, leker lekar och går igenom dagen.

Tema

Vi lär oss om djur och natur, vår kropp och vår närmiljö.

 

Personalen i förskoleklassen och lågstadiet

Terese R. Klasslärare förskoleklass

Terese R.
Klasslärare förskoleklass
Teacher preschool class

Elisabeth L. Lärare förskoleklass

Elisabeth L.
Lärare förskoleklass
Teacher preschool class

Ullis B. Klasslärare år 1

Ullis B.
Klasslärare år 1
Teacher grade 1

Linda S. Klasslärare år 2

Linda S.
Klasslärare år 2
Teacher grade 2

Camilla B. Klasslärare år 3

Camilla B.
Klasslärare år 3
Teacher grade 3

Maria L. Resurs

Maria L.
Resurs
Resource educator

Fredrik H. Resurs

Fredrik H.
Resurs
Resource educator

Lina H. Resurs

Lina H.
Resurs
Resource educator