Digitala möten via Microsoft Teams

Då vi mer och mer gått över till utvecklingssamtal och möten online följer här intruktioner för hur du förbereder dig inför, och ansluter till, mötet i Microsoft Teams.

  1. Läraren bjuder in dig till ett Teams-möte via e-post. Längst ner i brevet finns en länk ”Anslut till Microsoft Teams-möte”, klicka på den en stund innan mötet börjar.

  2. En webbläsare öppnas och följande sida visas. Klicka på knappen ”Fortsätt i den här webbläsaren”.

  3. Om denna ruta, eller en liknande, dyker upp: Klicka på knappen ”Tillåt”.

  4. Skriv ditt namn i text-rutan.
  5. Se till att video och ljud är aktiverat. Reglagen ska vara till höger.
  6. Klicka på knappen ”Anslut nu”.

  7. Nu är det bara att vänta på att läraren ska acceptera och mötet kan börja.

  1. Börja med att ladda hem Microsoft Teams-appen från Google Play.

  1. Läraren bjuder in dig till ett Teams-möte via e-post. Längst ner i brevet finns en länk ”Anslut till Microsoft Teams-möte”, klicka på den en stund innan mötet börjar.
  1. Teams-appen öppnas och följande sida visas. Klicka på knappen ”Anslut till möte”.
  1. Fyll i ditt namn och klicka på knappen ”Anslut till möte”.
  1. Om rutan med texten “Vill du ge Teams behörighet att spelar in ljud?” klickar du på “Tillåt”.
  1. Nu är det bara att vänta på att läraren ska acceptera och mötet kan börja.
  1. Börja med att ladda hem Microsoft Teams-appen från App Store.

  1. Läraren bjuder in dig till ett Teams-möte via e-post. Längst ner i brevet finns en länk ”Anslut till Microsoft Teams-möte”, klicka på den en stund innan mötet börjar.
  1. Teams-appen öppnas och följande sida visas. Klicka på knappen ”Anslut som gäst”.
  1. Fyll i ditt namn och klicka på knappen ”Anslut till möte”.
  1. Om denna, eller en liknande, ruta dyker upp: Klicka på knappen ”Tillåt”.
  1. Nu är det bara att vänta på att läraren ska acceptera och mötet kan börja.