Trygghetsteamet

ALLA elever ska kunna känna sig trygga i skolan och om det uppstår problem ska eleverna veta att det finns vuxna att vända sig till. Språkskolans trygghetsteam har som mål att förebygga, upptäcka och stoppa eventuell kränkande behandling, trakasserier och mobbning. Vi i Trygghetsteamet har tystnadsplikt.

Hjälp – en kompis eller dig själv!

Känner du dig otrygg eller illa behandlad av någon eller vet du om en kompis som inte mår bra? Klicka dig in här och skicka e-post till Trygghetsteamet. Du kan välja att vara anonym. 

Bra länkar…

Kränkningsanmälan

Med vårt formulär kan du skicka en kränkningsanmälan till Trygghetsteamet. Ärendet tas då omhand och följs upp enligt skolans trygghetsplan. Formuläret är helt anonymt om du inte fyller i namn och e-postadress.

Språkskolans trygghetsplan

Läs mer om Trygghetsteamets arbete med fokus på mobbning och kränkande behandling och hur man gör en anmälan.

Trygghetsteamet

Johanna I. Kurator

Johanna I.
Kurator

Therese S. Skolsköterska

Therese S.
Skolsköterska

Elisabeth G.
Fritids

Ulrica B.
Lågstadiet

Nina K. Klasslärare år 4

Nina K.
Mellanstadiet

Daniel H.

Daniel H.
Högstadiet