Trygghetsteamet (TT)

ALLA elever ska kunna känna sig trygga i skolan och om det uppstår problem ska eleverna veta att det finns vuxna att vända sig till. Språkskolans trygghetsteam har som mål att förebygga, upptäcka och stoppa eventuell kränkande behandling, trakasserier och mobbning.

Tystnadsplikt

Vi i Trygghetsteamet har tystnadsplikt men ibland kan vi behöva diskutera ärendet med eleven/elevernas mentor.
 

Vi som jobbar i trygghetsteamet

Ulrica B. Lågstadiet

Ullis B.
Lågstadiet
Primary school

Nina K. Mellanstadiet

Nina K.
Mellanstadiet
Middle school

Sandra J. Högstadiet

Sandra J.
Högstadiet
Secondary school

Mery O-G. Spanska

Mery O-G.
Mellan- & Högstadiet
Middle & Secondary school

Josefin N. Kurator

Josefin N.
Kurator
Counselor

Hjälp – en kompis eller dig själv!

Alla har rätt har rätt att känna sig trygga och trivas i skolan. Känner du dig otrygg eller illa behandlad av någon eller vet du om en kompis som inte mår bra? Vänd dig till en vuxen som du litar på, eller direkt till någon av oss i Trygghetsteamet. Du kan också lämna ett meddelande i Elevhälsans “brevlåda” eller skicka ett meddelande i SchoolSoft om du vill att vi kontaktar dig.

Var rädda om varandra!

Bra länkar…