Lågstadium, år 1-3

Engelska och prova på-språk i hela lågstadiet!

I årskurs 1-3 fortsätter vi engelskundervisningen som påbörjades i förskoleklassen. Vi arbetar med ett spännande material men vi lägger också mycket vikt på kommunikation och presentation och låter eleverna ansvara när vi t.ex. har morgonsamlingar på engelska.

De får även prova våra profilspråk som är franska, spanska och tyska. De läser ett språk per år och får en förberedelse inför språkvalet i årskurs 4.

På lågstadiet arbetar vi mycket klassöverskridande i många ämnen så både eleverna får känna sig trygga med varandra men även att de äldre kan lära de som är yngre.

Vi arbetar mycket med värdegrund för att stärka elevgrupperna men även för att alla elever ska känna sig trygga som individer. Vi varierar vårt arbetssätt praktiskt och teoretiskt genom bland annat utematematik, surfplattor, laborativt material, spel, diskussioner och grupparbeten.

Vi arbetar utifrån skolverkets nya direktiv med programmering och har teknik en gång i veckan.

Alla elever ska känna sig trygga med varandra och vi tränar därför mycket på att våga ta plats i gruppen. Därför har vi bland mycket annat varje år en julshow där eleverna får uppträda med sång, dans och teater.

Personalen i förskoleklassen och lågstadiet

Terese R.
Klasslärare förskoleklass

Lina H. Lärare förskoleklass

Lina H.
Lärare förskoleklass

Linda S. Klasslärare år 1

Linda S.
Klasslärare år 1

Camilla B. Klasslärare år 2

Camilla B.
Klasslärare år 2

Ulrica B. Klasslärare år 3

Ulrica B.
Klasslärare år 3

Maria L. Resurs

Maria L.
Resurs

Fredrik H. Fritidsklubben

Fredrik H.
Resurs

Elisabeth L. Fritidskammaren

Elisabeth L.
Resurs