Öppettider

Språkförskolans öppettider är helgfri måndag-fredag mellan 6:30 och 17:30.
Mellan 6:30 och 7:45 är det en avdelning per våning som fungerar som öppningsavdelning varefter barnen går till sin egen avdelning för frukost.

Vid behov om utökad vistelsetid mellan 17.30-18.30 behövs inlämnande av aktuellt arbetschema styrkt av arbetsgivaren. Arbetschemat behöver vi senast 8 veckor före förändringen.

Sommarförskola

Språkförskolan har semesterstängt under perioden v 27-30. Om behov finns av tillsyn under denna period har Språkförskolan möjlighet att köpa tjänsten av Umeå kommun. Placeringen blir i anvisad kommunal förskola. För att beviljas sommarförskola krävs arbetsschema för gällande veckor med intyg från arbetsgivare.
Huvudregeln är att barnet/barnen är lediga när samtliga vårdnadshavare är lediga, vilket innebär att samtliga måste lämna schema samt intyg för att få godkänd plats i sommarförskola.

Senaste dag för ansökan om sommarförskola är 3 maj och inlämnas till förskolans rektor. Ansökan görs på blankett som finns att ladda ned under Filer & länkar > Blanketter i Schoolsoft.