Kommunikations­verktyget SchoolSoft

Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg.

SchoolSoft används i Språkskolans grundskola, fritidshem och förskola för kommunikation mellan skolan och hemmet.

I SchoolSoft kan vårdnadshavare frånvaroanmäla och lägga in schema för barnet på förskolan och fritids samt se närvarorapporteringen från skolan.

I SchoolSoft finns också planeringar, aktuella nyheter och information samt inplanerade läxor och prov, resultat, betyg, ämnes-/kursmatriser, IUP:er mm. Här finns också en verksamhetslogg där pedagogerna kan lägga ut text och bilder från verksamheten på skolan/förskolan/fritids.

SchoolSoft underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för pedagogerna och ger också vårdnadshavare större insyn i elevernas dagliga verksamhet och de kan därmed hjälpa sina barn att strukturera vardagen på bästa sätt.

Läs mer: Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare som PDF.

ShoolSoft-app

SchoolSoft finns som app för iOS och Android.

Apple iOS

Elev

Vårdnadshavare

Google Android

Elev

Vårdnadshavare

 

 

Obs! För att använda sig av appen behöver man bocka i “Åtkomst från app” på sidan “Min profil” i SchoolSoft.

Instruktionsfilmer

Introduktionsfilm om SchoolSoft för grundskolan

Introduktionsfilm för förskolan

Logga in i SchoolSoft

Göra frånvaroanmälan

Ta del av ogiltig frånvaro

Ta del av ogiltig frånvaro