Lisa B. Förskollärare, heltid

Lisa B.
Lärare, heltid
Teacher, fulltime

Martina K.
Förskollärare, heltid
Preschool teacher, fulltime

Kerstin G. Förskollärare, heltid

Kerstin G.
Förskollärare, heltid
Preschool teacher, fulltime

Frida E. Barnskötare, heltid

Frida E.
Barnskötare, heltid
Childcarer, fulltime

Franz L. Barnskötare

Franz L.
Resurs, deltid
Resource educator, parttime