Elin Jonsson, Förskollärare

Elin Jonsson
Förskollärare, deltid
Preschool teacher, part-time

Ida M. M.

Ida M. M.
Barnskötare, heltid
Childcarer, full-time

Lisa N.

Lisa N.
Barnskötare, heltid
Childcarer, full-time

Måns H.

Måns H.
Barnskötare, heltid
Childcarer, fulltime

Hanna L.

Hanna L.
Barnskötare, deltid
Childcarer, part-time