Terese R. Lärare förskoleklass

Terese R.
Lärare förskoleklass
Teacher preschool class

Elisabeth L. Lärare förskoleklass

Elisabeth L.
Lärare förskoleklass
Teacher preschool class

Sofi B. Skolsköterska

Natalie S. 
Lärare förskoleklass
Teacher preschool class

Linda S. Klasslärare år 1

Linda S.
Klasslärare år 1
Teacher grade 1

Camilla B. Klasslärare år 2

Camilla B.
Klasslärare år 2
Teacher grade 2

Ullis B.
Klasslärare år 3
Teacher grade 3