Jessica K.
Klasslärare år 4
Teacher grade 4

Annica R. Lärare år 5

Annica R.
Klasslärare år 5
Teacher grade 5

Nina K. Klasslärare år 5

Nina K.
Klasslärare år 6
Teacher grade 6