Irina M. Förskollärare, heltid

Irina M.
Förskollärare, heltid
Preschool teacher, fulltime

Josefin S. Lärare, deltid

Josefin S.
Lärare, deltid
Teacher, parttime

Annika L. Lärare, heltid

Annika L.
Lärare, heltid
Teacher, fulltime

Aleksandra S. Barnskötare

Aleksandra S.
Barnskötare, deltid
Childcarer, parttime

Lill B. Föräldraledig

Lill B.
Barnskötare, heltid
Childcarer, fulltime