Irina M. Förskollärare, heltid

Irina M.
Förskollärare, heltid
Preschool teacher, fulltime

Josefin S. Lärare, deltid

Josefin S.
Lärare, deltid
Teacher, parttime

Annika L. Lärare, heltid

Annika L.
Lärare, heltid
Teacher, fulltime

Lill B. Föräldraledig

Lill B.
Barnskötare, deltid
Childcarer, parttime

Frida E. Barnskötare, deltid

Frida E.
Barnskötare, deltid
Childcarer, parttime