Malin K.

Malin K.
Förskollärare, heltid
Preschool teacher, full-time

Simon S.

Simon S.
Barnskötare, heltid
Childcarer, full-time

Lina S.

Lina S.
Förskollärare, heltid
Preschool teacher, full-time

Jessica L.

Jessica L.
Lärare, heltid
Teacher, full-time