Bilder från Språkskolan

Alla bilder. Interaktiv karta.

Våning 1

Entréhall med trappa till övervåning och ingång till matsal.

Lågstadie och fritids

Förskoleklassens klassrum

Förskoleklassens klassrum

Förskoleklassens klassrum

Klassrum år 1

Förskoleklassens och Fritidskammarens skapandeverkstad.

Fritidskammarens Café Myshörnan

Fritidskammarens byggrum

Ämnessalar

Trä- och metallslöjdssal

Bildsal/Fritidsklubbens skapandeverkstad.

Våning 2

Café Cupcake

Konferensrum

Trapphus och uppehållsrum

Kapprum år 4-6.

Kapprum år 7-9.

Kapprum år 7-9.

Högstadiekorridoren

Korridor med grupprum.

NO-sal

Högstadiekorridoren

Klassrum årskurs 7

Klassrum årskurs 7

Mellanstadiekorridoren

Mellanstadiekorridoren (årskurs 3-6)

Klassrum årskurs 6.

Klassrum årskurs 3

Klassrum årskurs 3

Skolgård

Skolgård med skog och lekutrustning.

Skolgård med basketplan, isbana/grusplan och linbana (del av förskolegården i förgrunden).