Välkommen till Språkskolan i Umeå

Just nu söker vi personal till förskolan (2 platser) och skolan (4 platser)Läs mer här >
Vart ser du dig själv i framtiden?

Språk

Språkskolan har en unik profil. Förutom svenska som undervisningsspråk ger vi eleverna mycket goda kunskaper i engelska. De läser också tyska, franska eller spanska på nybörjar- eller fortsättningsnivå och har dessutom möjlighet att läsa ytterligare något av de stora världsspråken.

Kommunikation

Att öva sig i kommunikation och att höja sitt självförtroende tycker vi är viktigt. Mycket fokus läggs på olika inlärningsmetoder som till exempel drama, bild, rörelse och musik.Båda hjärnhalvorna ska stimuleras och leda till ett roligare och mer effektivt lärande!

Framtiden

Språkkunskaperna som eleven får hos oss ger en viktig grund inför fortsatta studier på gymnasium och högskola. Elever som har läst moderna språk på högstadiet får dessutom extra poäng i sin ansökan till gymnasiet.

Vision

På Språkskolan vill vi låta eleverna utvecklas till självständiga människor med en god självbild, som kan och vågar kommunicera med sina medmänniskor på ett meningsfullt sätt.

Eget kök

Vi tror att näringsrik och god mat ger friskare och gladare elever som har ork att gå en hel dag i skolan. Med eget tillagningskök får vi möjlighet till ursprungskontroll och vi väljer att prioritera lokala och ekologiska livsmedel.

NO

Förutom språk och kommunikation lägger vi också fokus på NO-ämnen, där vi har ett laborativt arbetssätt för att stimulera elevens intresse!

Internationella projekt

Språkskolan har deltagit i olika EU-projekt för, bland annat, barns välmående. Vi samarbetar också med andra europeiska skolor genom olika projekt och utbyten.

Fina lokaler

Språkskolan har flyttat in i fantastiskt fina, nybyggda lokaler på Olofsdal/Mariehem. Vi har även en helt ny skolgård som bjuder in till rörelse och utevistelse.

Vi har dessutom små klasser med max 20 elever/klass på låg- och mellanstadiet och 22 på högstadiet, läxläsning, och kom-munikationsverktyget Schoolsoft. Alla elever får också egen elevdator med Office 365 på högstadiet.

Ansök till höstterminen idag!

 

Språkskolan har 5 förskoleavdelningar och grundskola F-9. Vår grundtanke är att språk och kommunikation samt laborativa och kreativa inlärningssätt ska löpa som en röd tråd genom både förskola och skola.

Språk är viktigt! Redan från 6-års får barnen på ett lekfullt sätt lära det engelska språket. Under år 1-3 provar eleverna på grunderna i spanska, franska och tyska. År 4 väljer de ett av dessa språk och fördjupar sig i det. År 7 väljer de ytterligare ett språk. Vid sidan av det muntliga och skriftliga språket vill vi också ge barnen andra uttrycksmöjligheter, därför är drama, bild, musik och rörelse ett naturligt inslag i de övriga ämnena samt i fritidsverksamheten. Vi önskar med detta att barnet utvecklas i att vilja och våga uttrycka sig själv och sin åsikt på olika sätt.

Stor vikt läggs även vid matematik och naturvetenskap, där eleven tidigt får lära sig att se sammanhangen och utvecklas i abstrakt tänkande.

Varmt välkommen till Språkskolan i Umeå!

Lediga platser

Språkskolan expanderar sin verksamhet på Mariehem och har därför några platser lediga i förskolan för barn födda 2010-2012. Välkommen med din ansökan!

Platser kvar inför hösten

Det finns fortfarande platser kvar i några klasser inför höstterminen och vi tar gärna emot era ansökningar.

Senaste i Skolchefsbloggen

Historien om Språkskolan

Språkskolan är en ekonomisk förening med 10 engagerade delägare vars policy alltid varit att eventuella överskott återinvesteras i verksamheten. Språkskolan har 5 st. förskoleavdelningar och en grundskola i Umeå med unik pedagogik där barnet står i centrum. Språkskolan bildades som … Fortsätt läsa

Dagens lunch

Längre matsedel