Skolan

Språkskolan följer den nationella läroplanen och har inom de givna ramarna valt att lägga mer tid på språk, kommunikation och NO-ämnen.

Vi arbetar mycket med att lära och utveckla det svenska språket som ju är grunden i det samhället vi lever i. Språk är viktigt! Redan från 6-års får barnen på ett lekfullt sätt lära sig det engelska språket. Under år 1-3 provar eleverna på grunderna i spanska, franska och tyska. I år 4 väljer de ett av dessa språk och fördjupar sig i det. I år 7 kan eleverna välja ytterligare ett språk, ha konversationsfördjupning eller välja mediekommunikation. Vid sidan av det muntliga och skriftliga språket vill vi också ge barnen andra uttrycksmöjligheter, därför kommer drama, bild, musik och rörelse att vara ett naturligt inslag i de övriga ämnena samt i fritidsverksamheten. Vi önskar med detta att eleven utvecklas i att vilja och våga uttrycka sig själv och sin åsikt på olika sätt.

Stor vikt läggs även vid matematik och naturvetenskap, där eleven tidigt får lära sig att se sammanhangen och utvecklas i abstrakt tänkande. I detta arbetar vi kontinuerligt med mattelekar samt experiment av olika slag.

Skolans verksamhet utgår från elevens behov av struktur, kontinuitet och stabila varaktiga relationer.

Individanpassat
Undervisningen anpassas så långt det är möjligt efter varje elev, deras kunskaper, bakgrund och behov. Vi skapar en individuell utvecklingsplan i samråd med föräldrar och elev. Planen följs upp och omarbetas varje termin

På gång

Föräldraråd tisdagen den 28/11

Rektor tillsammans med några ur personalen, träffar föräldraråds representanter från varje klass. Tillsammans går man igenom frågor och funderingar som föräldrar har.

Läsveckor

Några veckor framåt lägger vi extra fokus på läsning. Eleverna läser för varandra i mindre grupper en vald bok.  

Veckans matsedel

Måndag 20 / 11
Kycklinggryta med ris
Tisdag 21 / 11
Sprödbakad fisk med potatis & kalll sås
Onsdag 22 / 11
Ost & korvsås med pasta
Torsdag 23 / 11
Linssoppa, mjukt bröd, pålägg, frukt
Fredag 24 / 11
Tacogratäng

Nästa vecka

Facebook
Facebook
YouTube
INSTAGRAM
Google+
Google+
http://sprakskolan.com/skolan/
Twitter
LinkedIn