Förskoleklass

Språkskolans 6-årsverksamhet – unik i sitt slag!
I vår verksamhet tar vi tillvara på 6-åringens lust och nyfikenhet att lära. Därför rymmer dagarna på 6-års många tillfällen att lära och utveckla språket såväl som lek och annan social träning.

Språkskolans 6-årsverksamhet bygger vidare på Språkförskolans grundtanke med språk och kommunikation samt en strukturerad vardag i fokus.

Läs- och skrivförberedande aktiviteter.
Vi arbetar med materialet ”Trulle” som är läs- och skrivförberedande, samt med språklekar enligt Bornholmsmodellen

Mycket engelska på ett lekfullt sätt
Målet är att barnen ska upptäcka ett nytt språk och tycka att det är roligt att lära och kunna uttrycka sig på ett nytt sätt.

Bokstavsträning
Under ”veckans bokstav” arbetar vi med bokstavens form och ljud och gör ett pyssel som anknyter till begynnelsebokstaven.

Vi lägger grunden för matematisk förståelse
Vi arbetar enligt materialet ”Molle” och lär oss de grundläggande matematiska begreppen.

Idrott med lek och rörelse
Inomhusidrott i form av lekar och bollspel där vi tränar motorik men också att lyssna och kunna anpassa sig till lekens regler. Utomhusidrott då vi t.ex. provar på skidåkning, skridskor och brännboll.

Livskunskap och social träning
Varje vecka har vi lekar och övningar för att stärka gruppen och ge barnen verktyg att förhålla sig till varandra på ett bra sätt

Facebook
Facebook
YouTube
INSTAGRAM
Google+
Google+
http://sprakskolan.com/skolan/forskoleklass/
Twitter
LinkedIn