Sommarförskola

Språkförskolan har semesterstängt under perioden v 28-31. Om behov finns av tillsyn under denna period har Språkförskolan möjlighet att köpa tjänsten av Umeå kommun. Placeringen blir i anvisad kommunal förskola. För att beviljas sommarförskola krävs arbetsschema för gällande veckor med intyg från arbetsgivare. 
Huvudregeln är att barnet/barnen är lediga när samtliga vårdnadshavare är lediga, vilket innebär att samtliga måste lämna schema samt intyg för att få godkänd plats i sommarförskola.

Senaste dag för ansökan om sommarförskola är 3 maj och inlämnas till förskolechef. Ansökan görs på blankett som finns att ladda ned under Filer & länkar > Blanketter i Schoolsoft.