Sommarförskola

Språkförskolan har semesterstängt under perioden v 28-31. Om behov finns av tillsyn under denna period har Språkförskolan möjlighet att köpa tjänsten av Umeå kommun (ca 12.800 kr per barn). Placeringen blir i anvisad kommunal förskola. För att beviljas sommarförskola krävs arbetsschema för gällande veckor med intyg från arbetsgivare. 
Huvudregeln är att barnet/barnen är ledig när någon av vårdnadshavarna är ledig, vilket innebär att båda måste lämna schema samt intyg för att få godkänd plats i sommarförskola. Om enskild vårdnad gäller detta den förälder som har vårdnaden.

Senaste dag för ansökan om sommarförskola är 3 maj och inlämnas till förskolechef. Ansökan görs på blankett som finns att ladda ned under Filer & länkar > Blanketter i Schoolsoft.