Wizkids AppWriter – Talsyntes i Chrome

Med AppWriter kan eleven få en autentisk uppläsning av exempelvis böcker, PDF-filer, hemsidor och studiematerial.

Så här aktiverar och loggar du in i talsyntesen AppWriter:

  1. Se till att du är i Google Chrome.
  2. Installera tillägget som finns här.
  3. Klicka på den lilla rosa-röda ikonen uppe i högra hörnet av Chrome.
  4. Klicka på Office 365 och logga in med din Språkskolan-mejl.

Logga in med ditt Office 365-konto i Chome-pluginen.

Instruktionsfilmer

AppWriter Cloud Uppläsning i Chrome

AppWriter Cloud ordförslag med stavningshjälp

AppWriter Cloud i Office 365 (dåligt ljud)