Blog Archives

Hur säger jag upp min plats i förskolan?

Uppsägningen sker genom att kontakta rektorn för förskolan via e-post till

Du behöver också meddela kommunen din uppsägning via deras e-tjänst på https://www.umea.se/barnochutbildning/forskola.4.70b294831709e3a673a33.html

Leave a comment