Happiness and harmony across Europe

I helgen kom projektledaren, skolchefen och förskolans rektor tillbaka från projektets näst sista möte i Cypern. Det har varit en tuff men lärorik vecka och vi på Språkskolan ser fram emot att vara värdar för nästa möte som prel. ska hållas 17-22 mars 2013.
Vad handlar detta projekt om?
Huvudsakligt syfte med projektet är att förbättra välmåendet för våra barn mellan 2 till 7 år. För att uppnå detta vill vi skapa en lugn inlärningsmiljö, där barnen kan känna sig trygga och ha alla förutsättningar för att kunna utvecklas väl. Vi vill också att barn med särskilda behov ska bli sedda, hörda och få verktyg för att hantera sina svårigheter.
De länder som är med i projektet ”Happiness and harmony across Europe” är Sverige, Norge, England, Belgien, Litauen, Cypern och Turkiet. Projektet kommer att pågå från augusti 2011 till juli 2013.
Deltagarna kommer att besöka varandra vid fyra tillfällen under åren. Första besöket för uppstart av projektet skedde den 2-7:e oktober 2011 i Turkiet. Besöken under projektets gång att se ut på följande sätt:
2011: Oktober – Turkiet
2012: Maj – Norge, Oktober – Cypern
2013: Mars – Språkskolan i Umeå, Sverige
Under det första året har vi gjort förändringar i den fysiska miljön på skolorna, som t ex att börja inreda ett ”quiet space”. Vi har också undersökt hur interaktionen mellan lärare och elev ser ut. Under projektets andra år (som pågår just nu) kommer vi att prova olika sätt att få barn att känna mindre stress, oro, och andra problem samt att hitta verktyg som kan göra detta möjligt.
De olika deltagarna har var sitt ansvarsområde inom projektet. Språkskolans/Sveriges ansvarsområde är ”yoga and relaxation”.
Som ett slutresultat kommer vi förutom att ha skapat en lugn och trygg inlärningsmiljö i våra egna skolor att lägga upp en hemsida med många idéer på hur man kan uppnå detta. På så sätt kan också andra ta del av det vi kommit fram till!

This entry was posted in EU-projekt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*